گروه امیرالمومنین علی (علیه السلام)

سخنان بزرگان

مسلمانان در آغاز قرن دوم هجري زماني که براي نخستين بار به اروپا رفتند در توليد موسيقي و ساخت ابزارهاي آن بسيار فعال تر و پيشرفته تر از ملت هاي اروپايي بودند . بدين ترتيب تنها علت تاثير گذاري حيرت انگيز موسيقي آن ها نيز همين بوده است .