گروه امام حسن (علیه السلام)

سخنان بزرگان

زمين شبيه عروس فوق العاده زيبايي است که به هيچ جواهر ساختگي نياز ندارد تا بر جذابيتش بيفزايد .