زیرگروه ها - اسناد

سخنان بزرگان

هنگامي سيطره تاريکي مطلق جاهليت بر اروپا در قرون وسطا آنا [مسلمانان] چراغ علم را بر افروختند و روشن نگه داشتند . از گوادالکوير[اسپانيا] تا نيل [مصر] و آمو دريا [روسيه] . آنا در قرون وسطا تنها استادان چشم پزشک بودند .