چرا حضرت علي بعد از به دست گرفتن حكومت فدك را بر نگرداند ؟

چرا حضرت علي بعد از به دست گرفتن حكومت فدك را بر نگرداند ؟ image

چرا حضرت علي بعد از به دست گرفتن حكومت فدك را بر نگرداند ؟

بسمه تعالی

چرا حضرت علي بعد از به دست گرفتن حكومت فدك را بر نگرداند ؟

پاسخ :

حضرت علي عليه السلام به خاطر جو ناسالمي كه توسط خلفاي پيشين فراهم شده بود و در جامعه بسياري از بدعت ها جاي سنت ها را گرفته بود و بسياري از حقايق اسلامي دستخوش تغيير شده بود به طوري كه امام شافعي در كتاب ام از وهب بن كيسان نقل مي كند :

كلّ سنن رسول اللّه قد غيّرت حتي الصلاة.

يعني تمام سنت و شريعت پيامبر گرامي حتي نماز هم تغيير يافته است

كتاب الام:1/208.

امام مالك از جدش مالك نقل مي كند كه گفته:

ما أعرف شيئاً مما أدركت الناس إلا النداء بالصلاة.

از مردم جز دعوت به نماز ، چيزي را نمي بينم .

الموطّأ: 1/93 وشرحه: 1/122.

حسن بصري از علما وفقهاي بزرگ اهل سنت مي گويد:

لو خرج عليكم أصحاب رسول اللّه ما عَرَفوا منكم إلاّ قبلكتم.

اگر صحابه پيامبر به ميان شما بيايد از اسلام شما جزاين كه به طرف قبله مي ايستيد چيز ديگري مشاهده نخواهد كرد.

جامع بيان العلم: 2/244.

از همين رو است طبق روايت بخاري در صحيح خود از عمران بن حصين صحابي پيامبركه در بصره وقتي پشت سر علي بن ابي طالب عليه السلام نماز مي خواند ، مي گويد: نماز علي ياد آور نمازي است كه با پيامبر گرامي گرامي به جاي مي آورديم.

عن عمران بن حُصين قال : صلّي مع علي بالبصرة فقال: ذَكَّرنا هذا الرجل صلاة كنّا نصلّيها مع رسول اللّه صلي اللّه عليه وسلم.

صحيح البخاري: (161 ح784) ، 1/200ط. دار الفكر ـ بيروت الاوفست عن طبعة دار الطباعة باستانبول. باب إتمام التكبير في الركوع من كتاب الأذان.

ومشابه اين روايت را از مطرف بن عبد اللّه نقل مي كند كه مي گويد:

صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضي الصلوات أخذ بيدي عمران بن حصين فقال : لقد ذكّرني هذا صلاة محمد صلي اللّه عليه وسلم أو قال : لقد صلّي بنا صلواة محمد صلي اللّه عليه وسلم.

صحيح البخاري: (162 ح 786) ، 1/191 ، باب إتمام التكبير في السجود.

ودر صحيح مسلم آمده:

عن مُطَرِّف قال : صليت أنا وعِمران بن حُصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة قال : أخذ عمران بيدي ، ثم قال : لقد صلي بنا هذا صلاة محمد صلي اللّه عليه وسلم أو قال : قد ذكّرني هذا صلاة محمد صلي اللّه عليه وسلم.

صحيح مسلم: 2/8 طبعة دارالفكر ـ بيروت ، (1/ 169 ح 393) باب إثبات التكبير من كتاب الصلاة.

باتوجه به نكات ياد شده معلوم مي شود كه در اثر انحراف جامعه اسلامي از مسير خود و كنار گذاشتن خليفه و جانشين بحق پيامبر گرامي (ص) و روي كار آمدن كساني كه صلاحيت نداشتند ، چه مشكلاتي بر سر شريعت اسلام آمده است.

و علي (ع) احساس نمود كه اگر چنان كه بخواهد ناهمواري هاي گذشته اصلاح نمايد و بدعت ها را برگرداند جامعه آن روز تاب تحمل آن را ندارند.

به عنوان نمونه:

نماز تراويح كه توسط خليفه دوم تاسيس شد و بنا به نقل بخاري عمربا صراحت گفت:

نعم البدعة

چه بدعت خوبي است .

صحيح بخاري ج 1 ص 342 .

حضرت علي عليه السلام در زمان حكومت خويش در به امام حسن دستور داد كه مردم را از خواندن اين نماز مستحبي به جماعت ، جلوگيري كند ولي مردم همه فرياد در آوردند :

وا عمراه ، وا عمراه ،

به دنبال آن حضرت امير عليه السلام فرمود:

قل لهم صلوا

به آنان بگوييد به هرنحوي كه مي خواهيد نماز بخواهيد .

دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید.


پربازدیدترین مقالات

آخرین مقالات سایت .